Het Pure Helen

 

 20 november 2017 

 

 

Het Pure Helen is een vorm van Helen die volledig anders is, buiten de gebaande paden om. Er zijn zovele vormen van helen uitgevonden de afgelopen jaren. Er verschijnen nog steeds nieuwe vormen die mensen zullen verrijken. 

 

Het Pure Helen is en bestaat uit 3 woorden. ‘Het’ is vrij algemeen en behoeft geen uitleg meer. Pure en Helen zijn 2 woorden die toch wel uitleg nodig hebben om het begrip te laten landen. 

 

Want wat betekent helen nu voor jou? Is dat een bepaalde vorm of gebaar, een serie van bewegingen in een afgepaste volgorde? En wat is helen nu echt vanuit ons perspectief? 

 

Helen is een doorgaand proces. Helen is niet het helen van iets wat uit balans is of niet functioneert naar behoren. Maar helen is een proces, omdat de kijk en definitie van helen zijn steeds verandert. Wat je vroeger heel vond, hoeft nu allang niet meer als heel ervaren te worden, omdat je altijd bezig bent in een groeiproces. Steeds zal de definitie bijgesteld worden door inzichten, ervaringen die er waren en die heelheid in een ander perspectief heeft gezet.

 

Dus Helen is een proces dat doorgaat, steeds bijgesteld wordt en geen vast omlijnde vorm heeft, want elke verandering geeft inzichten die per persoon anders geïnterpreteerd kunnen worden. Er bestaat geen grens om aan te kunnen geven wanneer iemand heel is. Het volgende moment kan er een verschuiving geweest zijn die hem heeft doen ervaren dat de heelheid nog heler kan worden ervaren. En zo gaat het helen door en door. 

 

En wat is nu Heel? Is er iets wat kan vertellen wat echt heel is? Zijn het niet meer dan wenselijkheden, veronderstellingen die bepalend zijn in het oordeel wat heel is? En dat hoeft niet eens buiten de persoon te liggen, want meestal zal het oordeel al gegeven zijn in de gedachten, wat goed is en wat nog niet heel is!! Zo blijft een mens altijd bezig met zijn eigen heelheid op verschillende lagen en vanuit verschillende gezichtspunten.

 

De vraag wanneer een mens heel is, is met deze woorden al beantwoord. Toch willen we jullie meenemen naar een rijke volle verdere stap. 

 

De volgende stap ligt in het woord Pure. Pure helen is iets wat nog te weinig aandacht heeft gekregen. Nu gaat het niet om de pure kracht, energie, straling of wat dan ook, hoe jij het zou willen noemen. Daar heeft het in essentie geheel niets mee te maken.

 

Puur is een vrij abstract woord. Wat is puur voor jou? Kan je er een definitie voor kunnen geven? Is puur iets; als een baby, zo onschuldig, onbespoten, nog niet gevormd en vrij van stelligheden? Wat is nu echt puur op de aarde? Zijn het de bomen, de natuur, de dieren of jullie, de mens. Bij alle vragen zal je zeker je gedachten hebben, dat mag ook, want het wordt jou gevraagd en niet de mening van de grootste groep, de mens op zich.

 

 

Hoe puur kan iets puur zijn op de aarde? Moeilijk om daar vandaag de dag antwoord op te geven, vrijwel alles is bespoten, gevormd, gemanipuleerd, opgevoed, geplooid, verdrongen, geplet…. 

 

Toch willen wij je meenemen naar het woord Pure en wat er achter zit. Ieder mens is verbonden met een heel bijzonder stukje Puurheid. 

 

Het hele bijzonder stukje Puurheid is de ziel. 

 

De ziel is het puurste wat bestaat op de aarde en in het universum. De ziel is zo puur dat eigenlijk de mens het steeds met woorden wil omschrijven, daarmee afbakent en bepaald wat de ziel nu eigenlijk is. Laten wij proberen vanuit onze energie je mee te nemen naar de ziel. 

 

Nu wordt de schrijfster van dit stuk wat zenuwachtiger, want nu komt er de drang om het geheel perfect op te schrijven bij zo’n onderwerp, de ziel. Maar wij maken ons daar niet zo druk over, omdat wij geheel vertrouwen op de zuiverheid en stelligheid van de te schrijven woorden en de schrijfster in kwestie. 

 

De ziel is een continue stroom van ervaringen om zo te kunnen groeien naar de volgende stappen in het leren, het vergaren van inzichten. Ooit is de ziel begonnen om te gaan ervaren in het universum, op aarde, andere plekken waar het nodig was om ervaringen te vergaren. De ziel is een continu proces van ervaren, van vergaren, van inzichten in steeds veranderend proces. 

 

De meeste mensen zijn enigszins verbonden met hun ziel. We zeggen enigszins, omdat de verbinding vrij slecht in het bewustzijn wordt toegelaten door een grote groep mensen. Het is geen ver van je bed show, je ziel is een wezenlijk onderdeel van je leven, omdat elk leven een proces is van ervaren, en vergaren van inzichten.

 

De ziel is verbonden met iets wat op dit moment hem verder helpt. Soms hier op aarde, soms ergens anders, daar hoeft niet ingewikkeld overgedaan te worden. 

 

Vele woorden die hier al overgegeven zijn, liggen in lijn en ook lijn met de interpretatie van de verteller of schrijver. Net als de verschillende vormen van helen. Maar laten we terug gaan naar het woord Pure. 

 

De ziel is het puurste wat er is en waarom dan ‘we zullen het proberen uit te leggen’? de ziel is een proces van ervaren en vergaren van inzichten. Een steeds doorgaand proces. Een ziel heeft geen stem die het beoordeelt op goed of fout, genoeg of te weinig, scheef of recht, heel of niet heel. Deze afwegingen horen bij de mens. Steeds het oordeel van de en over de ervaring die er was. 

 

De ziel heeft dat vermogen gelukkig niet, want het dient hem totaal niet, dus past het ook niet bij de ziel. Alleen ervaren en vergaren van inzichten zonder oordeel, gradatie, past volledig bij de ziel. 

 

Als je nu je borstgebied open zet voor de verbinding met de ziel, dan voel je een rust, een stilte en ook een soort vanzelfsprekendheid ontstaan in je borst die zich makkelijk uitspreid naar de rest van het lichaam. Probeer het maar eens. Neem gewoon even de tijd om goed verbinding te maken met je ziel. De woorden hier boven zijn gegeven om aan te geven wat je zou kunnen voelen. Zijn niet een vaste richtlijn, het is een vorm om door te geven dat er wat verandert als je echt in je lichaam contact maakt met je ziel. En wat er echt verandert kan jezelf het beste voelen en zeer waarschijnlijk ook verwoorden. 

 

Denk ook dan aan dat je het doet zonder oordeel. En als dat moeilijk is, vraag dan aan je ziel wat en hoe de ziel het zou omschrijven als je de ziel binnenlaat in je borstgebied. Het gebied van je hart en de zetel van je ziel.

 

De verandering die je voelt zal zeer waarschijnlijk bekend voelen, maar ook veel weg hebben van een zekere rust en ruimte die ontstaat. Deze rust en ruimte is er gewoon, zo ook de overzichtelijkheid in het denken, want dat komt tot rust. En ook in het voelen, want het laat je landen en het hollen komt tot stilstand. 

 

Dit is het puurste wat je maar kan beleven, ontmoeten in dit leven. Zo puur, zo eigen, zo een geheel, dit is puurheid in zijn mooiste vorm. 

 

En het mooiste is dat het een blijvende situatie is, alleen door losgaan in verbinding kan het veranderen, maar is niet altijd voelbaar voor de mens. 

 

De ziel heeft een continu proces van ervaren en vergaren van inzichten, oordeelloos en passend bij de ziel. Elke ervaringen zal voedend zijn, vormend en helend werken, op de ervaringen en inzichten die al zijn geweest.

 

De definitie van Helen was een continu proces van heler worden door te ontdekken dat wat gisteren als heel aanvoelde door de ervaringen van vandaag nog heler kan aanvoelen en gevormd kan worden. 

 

Leg je de ziel en het Helen naast elkaar, valt direct de overeenkomst op. Het Pure Helen is niets anders meer, dan deze verbinding te maken. De ziel uit te nodigen in je leven. Bewust te zijn van de heelheid van je ziel, de vorming naar een steeds vollere heelheid door het steeds doorgaande proces van ervaren en vergaren van inzichten die je heler en completer laten zijn als mens en ziel samen in één leven en in één lichaam. 

 

 

Het Pure Helen.

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0