Veiligheid en Vertrouwen

Jan.2016

 

Mensen zijn niet gelijk in afkomst, tradities en in opvoeding. Er is veel ongelijkheid in de wereld nu. Alles wat de ongelijkheid aanhaalt of even opschud zal nu meer met een vergrootglas worden bekeken en beoordeeld. Misschien logisch voor nu, maar ook weer geheel zonde van de power die elk mens bezit.

 

Elke afkomst, elke traditie heeft een redenen gehad vanuit het verleden. Daardoor konden processen ontstaan en doorgevoerd en in stand gehouden worden. Ze hebben hun nut gehad.

 

Als de tijd en de wereld zo aan het veranderen is, zullen juist de afkomst, de tradities veel meer in stand gehouden worden, want de veiligheid, het vertrouwen valt veelal weg als er grote veranderingen aan de orde zijn. De tradities zijn iets wat diepgeworteld ligt en waar je je aan kan vasthouden. In deze tijd van grote veranderingen is veel twijfel, minder veiligheid en weinig zicht op vertrouwen. Binnen de kleine kring van familie, vrienden of landgenoten zullen de tradities houvast bieden. De gewoontes vertrouwen geven en de gebruiken veiligheid bieden.

Als er zoveel gaande is, zoveel mensen hun veiligheid kwijtraken in een korte tijd, is er geen tijd om goed kennis te maken, om tijd te nemen te integreren en zal de veiligheid onder nog meer spanning komen te staan.

Juist nu zou het zo fijn zijn van binnen te voelen wat je herkomst is. Van binnen weten dat waar je ook bent warmte kan voelen, doordat je je kan verbinden met een ander mens. Maar het is moeilijk in een wereld tijdens grote veranderingen om naar binnen te gaan.

 

De mens is een nomade, is een levend schepsel wat zich kan bewegen, verplaatsen waarheen het zou willen. De mens nomade heeft zijn rijkdom gehangen aan plaatsen, grenzen, religies, materie, gewoontes, veroordelingen en verplichtingen. Dat is zijn rijkdom nu. Een wirwar van moeten, die kracht lijkt te genereren. De kracht van de mens nomade is de rijkdom van binnen. De souplesse om zich te verplaatsen, alles bij zich heeft om elke nieuwe omgeving leefbaar te maken. De mens nomade is een schepsel die beweegt, verplaatst en verbonden is met de natuur en zijn eigen natuur.

 

Die kracht is de mens van nu grotendeels vergeten. De mens die vlucht zal er op steunen. De mens die veroordeeld geheel niet. De mens die zijn veiligheid heeft moeten verlaten zal meer zijn verstilling opzoeken. De mens die zijn veiligheid nog kan omarmen heeft minder zicht op zijn binnenwereld.

 

Ongelijkheid is geen probleem, het maakt ieder mens uniek en zichtbaar in een grote mensenmassa. Ongelijkheid is geen probleem als er nog openheid en veiligheid gevoeld kan worden. Ongelijkheid valt weg als er verbinding gemaakt kan worden met een ander mens van een ander land, volk, met een andere traditie en andere gewoontes.

 

Dan zal namelijk blijken dat het belangrijkste wat een mens goed doet hetzelfde is voor ieder mens. Zich veilig voelen, warmte voelen, verbinding voelen en maken. De basis in de gewoontes van de mens staat los van afkomst, tradities of gebruiken. Ieder mens wil veiligheid, warmte voelen, en verbinding maken met een ander om te delen. Universeel voor de mens, voor elk levend wezen, voor de wereld en het universum.

 

Verbind je van mens tot mens. Vanuit de menselijke traditie is elk mens gelijk, ondanks man of vrouw zijn, afkomst, religie, land of volk. Ieder mens is vanuit de basis gelijk. En even belangrijk in de verbinding, in de kracht en met delen en verbinden met elkaar. Ongeacht wat dan ook!!

 

De wereld is complex op dit moment. De wereld vraagt veel aandacht. Maar de meeste aandacht vraagt de negativiteit van systemen, van gewoontes en normen. Systemen waar men langs leeft en werkt dienen voor houvast, maar in wezen zijn ze niet gericht op hulp aan te bieden voor een ieder die er gebruik van wil maken.

 

In het universum zijn een paar regels die altijd gelden. Een paar, vrij simpel en van een eenvoud die nooit kan leiden tot verstoring. Deze zijn:                                                                                                                                                                 -  iedere levensvorm heeft recht van leven en zijn.                                                                                                                         -  iedere energievorm is in beginsel zuiver, krachtig en van een ongekende schoonheid.

 

Niet moeilijk toch? Alles mag er zijn en is stralend, mooi en bezit voldoende kracht. Er wordt niet gekeken, gecommuniceerd over afwijkingen, want alles in beginsel mooi. Er wordt nooit verlangd dat iets een andere route moet nemen, manier of beweging moet maken, omdat het anders niet past of ongewenst is. Alles heeft recht op zijn leven en zijn.

 

Alles is aanwezig zodat het ook niet hoeft te botsen, er niet gevochten hoeft te worden om ruimte. Te overrulen en nog veel meer is niet nodig om alles en iedereen zijn deel, plek en ruimte te geven. Er is genoeg ruimte, schoonheid en vrijheid voor alles wat aanwezig is.

 

 

Vrede heerst er altijd.                                                                                                                                                         Verbinding is nooit verbroken.                                                                                                                                           Overdaad is ruim aanwezig.                                                                                                                                                     Ruimte nooit te kort.                                                                                                                                                             Grootsheid ruim bemeten en stroomt altijd lekker door.                                                                                                         Dat is het universum waar de aarde een onderdeel van is.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0