Vrouw, sta op als mens

Vrouw, sta op als mens.

 

Vrouw, wereld vrouw. Ook aan de vrouw, eentje die in het verleden ligt. Het is tijd om op te gaan staan als mens.

 

Natuurlijk ben je een vrouw, dat mag je nooit ontkennen, want je vrouwenpower heeft een unieke waarde voor de wereld en mensheid. De kracht om leven voort te brengen is uniek en daarmee een zeer belangrijke schakel binnen de groep levenden, mensen.

 

Toch is het tijd op te gaan staan als mens. De verdeeldheid tussen vrouw en man heeft vele goede veranderingen gebracht. Heeft ook heel veel schade berokkend. Het eeuwen lange onderdrukken van de rechten van de vrouw, onderdrukking in waardering, van gelijkheid heeft heel veel offers gebracht en gevraagd. Nog steeds wordt in grote delen van de wereld de vrouw gezien als minderwaardig, als een verlengstuk, als pronkstuk, als afval, als.....

 

(het raakt mij diep als ik dit mag opschrijven vanuit de energie, maar begrijp dat het tijd is om op te gaan staan).

 

De bewegingen die gaande zijn, om als vrouw je te verbinden in een groep, in een cirkel, in een beweging maakt de vrouw niet langer sterk, maar juist zwakker. De tijd is aan het veranderen. De tijd vraagt ook bij de mens om verandering om zijn weg te kunnen blijven volgen.

Het begin van de strijd tussen man en vrouw ligt ver in het verleden en kan opgetild worden naar de nieuwe tijd. Maar dan graag zonder de bagage van het verleden.

 

Elk mens op de wereld heeft zijn eigen pad te volgen. Elk mens op de wereld heeft zijn eigen keuzes te maken. Ook rond het man en vrouw zijn. De strijd is voor vele misschien nog niet gestreden, maar zal het ooit zover komen dat de man de vrouw totaal begrijpt, accepteert en kan zien als een gelijkwaardige, als de man en de vrouw zich blijven verbinden met het leed van vroeger?

 

Het ontsierd de mens om zich te blijven verbinden met vroeger. Elke ervaring van vroeger is juist een reden om het heden, het nu te vieren in een nieuwe vorm. Dit geldt voor man en vrouw, zeker voor man en vrouw. 

Elke mens is uniek, heeft zijn eigen kracht, gegeven vanuit de mannelijkheid of de vrouwelijkheid. Samen is het een prachtige combinatie als de liefde gevoeld kan worden. Want een man brengt zijn kracht samen met de kracht die de vrouw kan voortbrengen. Dat is pure liefde, pure verbinding van kracht. Het kan alleen bestaan als elk vanuit zijn kracht leeft en beweegt.

 

Het afscheiden door zich te verbinden in een vrouwenbeweging, mannengroep, vrouwencirkel, mannenclub, geeft vertrouwen, voelt als steun, genereert kracht en schep een band die belangrijk kan zijn om verder te groeien in je kracht als vrouw of man.

Als je zover bent zou je dan de stap willen wagen om te gaan staan als mens. 

Je verbinden met een ander mens.

Praten met een ander mens.

Lachen met een ander mens.

Delen met een ander mens.

Ontvangen van een ander mens.

 

Als steeds meer mensen kunnen gaan staan als mens, ongeacht of ze vrouw of man zijn, vallen heel veel oude patronen weg. Hoeven er steeds minder patronen vastgehouden te worden, gevoed te worden, instant gehouden te worden, want er ontstaat een verbinding van mens tot mens.

 

Het zal een bundeling van krachten worden vanuit ieders eigen kracht. Het zal elkaar aanvullen, verrijken en verdiepen. Er liggen geen oude verbonden, gewoontes in de weg, die pijn, verdriet, afschuw en leed naar boven halen, waardoor een contact een schaduwkant zal krijgen.

 

Sta op als mens.

Sta op als uniek mens.

Sta op als unieke vrouw en unieke man.

Maak gebruik van je kracht die komt uit je vrouw-zijn of man-zijn.

Verbind je met de ander en bundel de krachten, zonder een krachtmeting aan te gaan, want dat is zonde van je kracht.

 

Verbind je met de ander, man of vrouw en creëer de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe tijd. Los van het verleden en los van de oude tijd met zijn patronen en gewoontes.

 

Sta op jij mooie vrouw

Sta op jij mooie man

Sta op jij mooi mens

Sta op als mens,

een waardig en compleet mens met een unieke kracht, die pure creatie is voor het hele mensheid.

 

Sta op!!!